fbpx

Mida pidada silmas kolimisteenuse tellimisel?

Telefoni, maili või päringu kaudu on oluline saada võimalikult täpne info. Seejärel hindame info põhjal kolimismahu ja ajakulu, vastava sõiduki vajaduse ja tööjõu hulga.

Teie võtate ühendust sooviga kolida või tellida transporditeenust. Vastame päringule ja sobivuse korral lepime kokku kolimise aja. Tuleme kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta. Hindame kohapeal olukorda ja teostame edukalt Teie soovidest lähtuvalt kolimisprotsessi.

Pakkekastid peavad kindlasti olema tugevast viiekihilisest kartongist. Jälgi, et tegemist ei ole taastöödeldud kartongiga. Viiekihiline kartong on lausa kohustuslik, kui tegemist on ekspordiga. Kastidel peavad olema käeaugud kauba mugavamaks kolimiseks.

Otsusta, millised asjad (ja kas üldse) plaanid ise pakkida. Kasuta kolimisel õige suuruse ja tugevusega kaste. Tühjades ja nõrkades kastides kipuvad asjad purunema. Ka liiga tihedalt pakitud asjad võivad kolides puruneda. Küsi pakkematerjalide ja pakkimisviiside kohta infot kolimisfirmalt. Rippriiete kolimiseks küsi kolimisfirmalt kindlasti rippriidekaste.

Mida rohkem infot seda parem on planeerida ja tööd teostada. Selle võrra väheneb ka ajakulu. Hind sõltub kolitavate asjade hulgast, pakkimise vajadusest, sihtpunktide vahemaast, korrustest,  kolijate arvust, töö teostamise kiirusest.

Oluline on enne kolimisprotsessi alustamist üle vaadata kolitavad esemed ja veenduda nende korras olekus. Defekti avastamisel need fikseerida. Kui kolimisfirma kahjustab kolimise käigus kliendi vara tuleb leida lahendus vastavalt kas kompenseerida või ese korrastada.

Euroopa Liidus puuduvad erilised piirangud kolitavatele esemetele (ka alkohol on lubatud). Väljapoole Euroopa Liitu kolimisel on erinevates riikides erinevad piirangud. Enne kolimist on mõistlik küsida kolimisettevõtte kaudu kõikide piirangute kohta, mis kehtivad riigis, kuhu kolid.

Sildile kirjuta informatsioon kasti sisu kohta. Silt kleebi kasti küljele ja kasti peale. Markeeringu alusel viib kolimisfirma kolitavad esemed vastavalt plaanile soovitud ruumidesse. See võimaldab kiiremat kolimist ja teeb lahtipakkimise lihtsamaks.
KAS TEIL ON VEEL KÜSIMUSI?

Võtke meiega ühendust!

    Awesome Image